Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02 sierpnia 2010 w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE   NR 58/10

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia 02 sierpnia 2010roku

 

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży           w drodze bezprzetargowej.

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr.142, poz.1591 oraz  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz.U.Nr 261,poz.2603),zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń               w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska                    i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                       

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                          Pińczów


Załączone pliki:

zal do zarz 58
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_58_10_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_02_08_2010_roku.doc - 37.888 KB) Data publikacji: 2010-08-03 14:20:16 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 596

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-08-03 14:17:54
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-08-09 08:26:31
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-08-03 14:17:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony