Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 05.10.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wersja do druku

 

ZA R Z Ą D Z E N I E  80/10

BURMISTRZA  MIASTA   I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  05.10.2010  roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 w  drodze  bezprzetargowej.

 

 

         Na  podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz.651), zarządza  się  co  następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  drodze  bezprzetargowej  w  brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                          i   Gospodarki   Mieniem   Urzędu   Miejskiego   w  Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:

zal nr 1 do zarz
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_80_10_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_05_10_2010_roku.doc - 50.688 KB) Data publikacji: 2010-10-11 08:36:09 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 567

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-10-11 08:33:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-10-11 11:04:44
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-10-11 08:33:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony