Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 czerwca 2010 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 52/10

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia  25 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

            Na podstawie art.9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

            Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1. Dla Pani Sylwii Blicharskiej - Skiba – nauczycielki religii w Szkole Podstawowej w  Brześciu,

w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Marzena Bębenek                    – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Brześciu,

4/ Jadwiga Irla                             – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Teresa Wojciechowska            – Ekspert z listy ekspertów MEN

2. Dla Pani Anny Wiejacha – nauczycielki wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych

w Kozubowie, w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Grażyna Wierzba                   – Dyrektor  Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie,

4/ Jadwiga Irla                            – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Marzena Bębenek                  – Ekspert z listy ekspertów MEN

3. Dla Pani Agaty Górak – nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 w Pińczowie,

w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Halina Gębka                          – Dyrektor Przedszkola Nr 2  w Pińczowie,

4/ Grażyna Wierzba                    – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Marzena Bębenek                  – Ekspert z listy ekspertów MEN

 

4. Dla Pani Anety Matyjas – nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 3 w Pińczowie,  

w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Beata Mącznik                        – Dyrektor Przedszkola Nr 3  w Pińczowie,

4/ Grażyna Wierzba                    – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Hanna Mitka-Marszalik          – Ekspert z listy ekspertów MEN

5. Dla Pani Danuty Chrobot – nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 3 w Pińczowie, 

w następującym składzie:

1/ Krystyna Gruszka                   – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego)

2/ Witold Cira                              – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3/ Beata Mącznik                        – Dyrektor Przedszkola Nr 3  w Pińczowie,

4/ Grażyna Wierzba                    – Ekspert z listy ekspertów MEN

5/ Hanna Mitka-Marszalik          – Ekspert z listy ekspertów MEN

 

 

§ 2.

            Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.

z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                             Włodzimierz Badurak

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 977

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2010-12-06 10:43:42
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-12-06 11:59:11
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2010-12-06 10:43:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony