Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 29.12.2010 rok w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 141/2010

 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 29.12.2010 rok

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego

 

 

         Na podstawie atr. 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) i §3 pkt.1 oraz §34 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, zarządza się co następuje:

§1

Zarządza się przeprowadzenie inwentaryzacji mienia komunalnego należącego do Gminy Pińczów według stanu na dzień 31.12.2010 r.

§2

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w §1 powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1. Stanisław Ryznar – Przewodniczący Komisji

2. Alina Pełka – Zastępca Przewodniczącego

3. Krystyna Puchała – Członek Komisji

4. Małgorzata Buczak – Członek Komisji

5. Małgorzata Łaganowska – Członek Komisji

 

§3

         Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§4

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 672

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-01-03 12:43:40
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-01-03 12:57:43
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-01-03 12:43:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony