Zarządzenie Nr36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 36/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia  02.03.2011 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /jedn. tekst  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami / art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt.7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 /, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst             z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie       z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych            w domach wielolokalowych  i domów jednorodzinnych  wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwały Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r. i Uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących    i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwały Nr III/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta   i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

                        Postanawia  się zbyć na rzecz  Pani  Barbary Woźniak lokal mieszkalny nr  17  o  pow. użytkowej 72,00 m2  wraz  z  pomieszczeniem  przynależnym piwnicy o pow. użytkowej 2,53 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej  16A o wartości 143.350,00 złotych /słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych /, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 7.168,00 złotych /słownie: siedem tysięcy sto  sześćdziesiąt osiem złotych/ wraz ze sprzedażą  własności ułamkowej gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej  lokalu  wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z powierzchniami pomieszczeń przynależnych znajdującymi się w budynku wynoszącym 7453/139900 części gruntu oznaczonego numerami działek: nr 494/22, 494/24, 494/31, 494/32, 494/23, 494/27,494/30 o łącznej pow.1047 m2  o wartości 4.100,00 złotych /cztery tysiące sto złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia wynosi 205,00 złotych  /słownie: dwieście pięć złotych/

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się  Wydziałowi   Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 573

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-03-16 09:09:27
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-03-16 15:16:50
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-03-16 09:09:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony