Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.06.2011 roku w sprawie uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 86/11

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

z dnia 21.06.2011

 

W sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”

 

na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z przygotowaniem do realizacji Projektu pod nazwą: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” wprowadzam Regulamin uczestnictwa w realizacji Projektu, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Integralną częścią Regulaminu są następujące dokumenty:

1.      wzór wniosku o umożliwienie uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu

2.      Beneficjenci końcowi projektu (mieszkańcy gmin partnerskich) - kryteria wyboru grupy docelowej Projektu, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu

3.      wzór umowy z Mieszkańcem na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem układu solarnego w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Mieniem.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączone pliki:

zal.1
(wniosek kol.doc - 43.008 KB) Data publikacji: 2011-06-21 14:53:26 Redaktor: Bożena Liber
zal.2
(REGULAMIN kol.doc - 54.272 KB) Data publikacji: 2011-06-21 14:54:38 Redaktor: Bożena Liber
zal.3
(Umowa z mieszkancem kol.doc - 81.92 KB) Data publikacji: 2011-06-21 14:55:49 Redaktor: Bożena Liber
zal.4
(kryteria_ogolne kol.doc - 46.08 KB) Data publikacji: 2011-06-21 14:57:11 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 675

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-06-21 14:49:54
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-06-21 15:01:28
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-06-21 14:49:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony