Rejestr zmian strony: WNIOSEK w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Marcin Kozłowski
2020-06-10 10:11:34
Bartłomiej Piasecki
2020-06-10 07:57:55
Modyfikacja treści przetargu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” fundusz sołeck
Marcin Kozłowski
2020-06-09 10:00:37
Bartłomiej Piasecki
2020-06-09 09:36:44
Modyfikacja treści przetargu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” fundusz sołeck
Jan Szarawara
2011-10-26 13:30:46
Bożena Liber
2011-10-24 09:48:34
Opublikowanie nowej strony WNIOSEK w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków
[1]

Powrót