Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.01.2012 roku

Wersja do druku

Pińczów, 09.01.2012

 

 

OŚiGM.II.7627.09.2011-2012

 

 

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

Na podst. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008r.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.12.2011r. została wydana decyzja Nr OŚiGM-II.6220/02/śr/6/11 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w sprawie zmiany decyzji Nr 28/06 znak: ROŚ.IV.7627/1/05-06 z dnia 20.06.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków „Szczypiec 1” położonego w zachodniej części działki nr 831 w miejscowości Chruścice w zakresie usunięcia z pkt. I ust. 2 ograniczenia wydobycia piasku w związku z występującym zespołem Cladonio – Pinetum oraz orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 38 w terminie 12.01. – 3.02.2012r..

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 884

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-01-10 13:49:37
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-01-11 07:47:22
Ostatnia zmiana: Renata Grabiwoda, data: 2020-10-21 09:43:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony