PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Wersja do druku

OPŁATY

35 - stawka podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2005.

Podatek od posiadania psów należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Pińczowie kasie spółdzielni mieszkaniowej w Pińczowie, Pińczowie kasie przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie przy ulicy Słabskiej 13, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby posiadające psa (budynek własny, lokal Sp-ni Mieszkaniowej, lokal komunalny). Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego uiszcza podatek w wysokości 50% ustawowej składki rocznej.

 

UWAGI:

Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do 31 marca 2005.

 

PODATKU OD POSIADANIA PSÓW NIE POBIERA SIĘ:

· Z tytułu posiadania psów będących pomocą osób niepełnosprawnych (niewidzących, niesłyszących, niedołężnych).

· Od osób powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa.

· Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych. -po dwa na każde gospodarstwo.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatku i opłatach (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku.Nr9, poz. 84 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997. Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U z 2005r Nr8 poz. 60.

Uchwała Nr.XXVI/198/04 Rady Miejskiej w Pińczowie dnia 8 grudnia 2004 roku

W sprawie ustalenia wysokości stawek, terminie płatności, sposobu poboru podatku od posiadania psów i wynagrodzenie za jego pobór,


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2290

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-07-06 09:05:52
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-07-06 10:15:51
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-07-06 09:05:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony