Wydania zaświadczeń

Wersja do druku

Wymagane dokumenty:
Napisane podanie które winno zawierać:
- adres osoby ubiegającej się o zaświadczenie
- czego dotyczy
- gdzie ma być przedłożone
- rok za który ma być wydane zaświadczenie
Opłaty:
Zaświadczenia w sprawach między innymi : alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty poza szkolnej oraz zdrowia - nie podlegają połacie skarbowej.
Zaświadczenia do: Sądu, Banku, Ambasady, do dodatku  mieszkaniowego i  itp.  - znaki opłaty skarbowej w kwocie 16 zł.
Miejsce złożenia:
Wydział Finansowo-Budżetowy
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansowo-Budżetowy
Termin załatwienia:
Do 7 dni
Tryb odwoławczy:
brak
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 )
- Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 253, poz. 2532 )
Załączniki:
Podania o wydania zaświadczenia


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1972

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Kucybała, data: 2005-07-29 11:08:48
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-07-29 13:24:57
Ostatnia zmiana: Mirosława Kucybała, data: 2005-07-29 11:08:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony