Wniosek o: Umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Wersja do druku

Wymagane dokumenty:
- Napisany wniosek z uzasadnieniem
- Dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku ( np. o leczeniu, o zaistniałej szkodzie, o odszkodowaniu, itp.)
Opłaty:
Zwolnione z odpłaty skarbowej
Miejsce złożenia:
Kancelaria - pokój nr 29
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansowo-Budżetowy
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który wydał decyzje.
Opłata skarbowa od odwołania 5,00 zł. i od każdego załącznika 0,50 zł.
Uwagi:
Wnioski dotyczące osób będącymi przedsiębiorcami i starającymi się o udzielenie pomocy, są rozpatrywane w trybie ustawy - Ordynacja podatkowa jak również ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Wraz z wnioskiem winny być złożone odpowiednie zaświadczenia lub informacje na odpowiednich wzorach formularzy wynikające z przepisów - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku  Nr 8 poz. 60 )
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123 poz. 1291)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis ( Dz. U. Nr 187 poz. 1930 )
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 191 poz. 1960 )
Załączniki :
- Napisany wniosek z uzasadnieniem
- Załączniki potwierdzające uzasadnienie wniosku
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2721

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Kucybała, data: 2005-07-29 11:13:42
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-07-29 13:23:40
Ostatnia zmiana: Łukasz Górczyński, data: 2009-07-21 14:54:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony