Raport o stanie Gminy Pińczów za rok 2022

Wersja do druku

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Pińczowie raport o stanie Gminy Pińczów. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska w Pińczowie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport o stanie Gminy Pińczów za 2022 rok rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mieszkańcy Gminy Pińczów mogą zabierać głos. Mieszkaniec Gminy Pińczów, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zamieszkujących Gminę Pińczów. Zgłoszenie zgodnie z załączonym wzorem składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy Gminy Pińczów są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie zgłoszenia, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

 

 
Załączone pliki:

Zgłoszenie do debaty Raport Gminy 2022
(zgloszenie_do_debaty_raport_gminy_2022.docx - 24.186 KB) Data publikacji: 2023-05-31 13:04:21 Redaktor: Andrzej Gajda

Opis: zgloszenie_do_debaty_raport_gminy_2022

RAPORT O STANIE GMINY PIŃCZÓW ZA 2022 ROK
(RAPORT_2022R.pdf - 16424.545 KB) Data publikacji: 2023-05-31 13:07:24 Redaktor: Andrzej Gajda

Opis: RAPORT O STANIE GMINY PIŃCZÓW ZA 2022 ROK

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 157

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Gajda, data: 2023-05-31 13:00:03
Opublikował(a): Andrzej Gajda, data publikacji: 2023-05-31 13:00:30
Ostatnia zmiana: Andrzej Gajda, data: 2023-05-31 13:07:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony