Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2415

Data publikacji:
2018-01-04 07:16:21

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego” w ramach Funduszu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Treść przetargu:

Pińczów dnia 03 stycznia 2018r

Znak: IPP .271.2.1.2018/P.F                                              

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:” Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez  zakup sprzętu nagłośnieniowego” w ramach Funduszu Obywatelskiego Gminy Pińczów .W ofercie proszę  o podanie ceny brutto.

Oferta powinna być złożona w  zaklejonej kopercie, na której winien być: dokładny adres Zamawiającego  z dopiskiem ” Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej  i animacyjnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez  zakup sprzętu nagłośnieniowego w ramach funduszu obywatelskiego Gminy Pińczów . Składanie ofert osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 12.01.2018 r. do godz.9.00 (decyduje data wpływu - oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane)  na  adres :

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 - go Maja 10, 28 – 400 Pińczów

Otwarcie nastąpi w dniu 12.01.2018r r. godz. 09.15 w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Wykonanie zadania w terminie do 28 lutego 2018.

Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena 100%

W Załączeniu:

1.Zal nr 1 – wykaz urządzeń

2. Oświadczenie

3.Druk ofertowy

4.Umowa

Do oferty należy załączyć  druk ofertowy wraz z załączonym  wyszczególnieniem cen jednostkowych urządzeń, oświadczenie , parafowaną umowę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

Załączone pliki
zaproszenie_do-zlozenia_oferty_cenowej_nahlosnienie.pdfZaproszenie do złożenia oferty (zaproszenie_do-zlozenia_oferty_cenowej_nahlosnienie.pdf - 371.29 KB)
Data publikacji: 2018-01-04 07:16:58 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_1_zestawienie_urzadzen_naglosnienie.docxZal. 1 zestawienie urządzeń (Zalacznik_nr_1_zestawienie_urzadzen_naglosnienie.docx - 15.573 KB)
Data publikacji: 2018-01-04 07:17:26 Redaktor: Przemysław Fatyga
formularz_ofertowy_naglosnienie.docxformularz ofertowy (formularz_ofertowy_naglosnienie.docx - 15.733 KB)
Data publikacji: 2018-01-04 07:17:51 Redaktor: Przemysław Fatyga
oswiadczenie_oferenta_naglosnienie_.docxoświadczenie (oswiadczenie_oferenta_naglosnienie_.docx - 13.866 KB)
Data publikacji: 2018-01-04 07:18:04 Redaktor: Przemysław Fatyga
wzor_umowy_naglosnienie.docxwzór umowy (wzor_umowy_naglosnienie.docx - 19.141 KB)
Data publikacji: 2018-01-04 07:18:19 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 829
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-01-04 07:16:21
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-01-04 08:09:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu