Archiwalne wersje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Wykonanie c.o. w świetlicy” (sołectwo Sadek)

Data archiwizowaniaTytuł
2021-04-01 09:18:06Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Wykonanie c.o. w świetlicy” (sołectwo Sadek)
[1]

Powrót