Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 3494

Data publikacji:
2021-03-19 10:48:44

Przedmiot: INFORMACJA
o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 12 marca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

INFORMACJA

 

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 12 marca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  12.03.2021 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Lp.

Nr ewid.

nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Powierzchnia

gruntu

w m2

Położenie

nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł

Cena osiągnięta

w zł

Nabywca nieruchom.

1.

982

KI1P/000

20847/6

600

Brzeście

obręb 05

17 500,00

+ VAT

 

17 675,00

+ VAT

Stanisław Szpiega

2.

983/1

KI1P/000

20847/6

4300

Brzeście

obręb 05

16 100,00

16 261,00

Stanisław Szpiega

 

Dla w/w nieruchomości zostało wpłacone po jednym wadium, do przetargu dopuszczono jednego  uczestnika.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 19.03.2021r. do 26.03.2021 r.

 

Z up. BURMISTRZA                                  

mgr inż. Beata Kita                           

ZASTĘPCA BURMISTRZA                      

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 145
Wprowadził do systemu: Izabela Mijał , data: 2021-03-19 10:48:44
Opublikował: Ryk Michał, data publikacji: 2021-03-19 11:02:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu