Wersja do druku

Zamawiający:

Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie

Adres:

28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. (041) 3572033, fax. fax. (041) 3575546
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 3495

Data publikacji:
2021-03-25 10:27:57

Przedmiot: Spółka Wodociągi Pińczowskie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup koparko-ładowarki HSW 9.30 rok produkcji 2002.

Treść przetargu:

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest koparko-ładowarka marki HSW typ 9.30 rok produkcji 2002.

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z Oferentami:

Zdzisław Chrobot oraz Krzysztof Dutkiewicz

 tel. (041) 357-55-46 w godz. 730 – 1430

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Oferty oceniane będą w następujący sposób:

 – cena – 100 %

 

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego

„Wodociągi Pińczowskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Pińczowie  

ul. Batalionów Chłopskich 160,

28-400 Pińczów, sekretariat pokój nr 7.

Cena wywoławcza : 35 000 zł brutto.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 kwiecień 2021 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Sprzedającego w dniu 7 kwiecień 2021 r. o godz. 1030 w pokoju nr 5.

 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Załączone pliki
Ogloszenie_HSW.pdf (Ogloszenie_HSW.pdf - 177.655 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 10:32:12 Redaktor: Zdzisław Chrobot
Szczegolowe_dane_techniczne_wycena_HSW.pdf (Szczegolowe_dane_techniczne_wycena_HSW.pdf - 2272.061 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 10:33:00 Redaktor: Zdzisław Chrobot
wzor_umowy_kupna_sprzedaz_HSW 9.30.docx (wzor_umowy_kupna_sprzedaz_HSW 9.30.docx - 25.996 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 10:33:17 Redaktor: Zdzisław Chrobot
ZAL1_Oswiadczeniee_HSW9.30_2021.docx (ZAL1_Oswiadczeniee_HSW9.30_2021.docx - 14.938 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 10:33:28 Redaktor: Zdzisław Chrobot
ZAL2_fromularz_ofertowy_HSW.doc (ZAL2_fromularz_ofertowy_HSW.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 10:33:36 Redaktor: Zdzisław Chrobot
warunki_przetargu_HSW9.30_2021_ok.docx (warunki_przetargu_HSW9.30_2021_ok.docx - 52.69 KB)
Data publikacji: 2021-03-25 18:52:53 Redaktor: Zdzisław Chrobot

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 162
Wprowadził do systemu: Zdzisław Chrobot, data: 2021-03-25 10:27:57
Opublikował: Ryk Michał, data publikacji: 2021-03-25 17:55:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu