Archiwum przetargów

Opublikowany: 2023-08-08 11:54:13
Wygasł: 2023-08-14

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 7 sierpnia 2023 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2023-08-02 15:14:27
Wygasł: 2023-08-25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Brzeście na rok 2023

Opublikowany: 2023-07-28 14:19:18
Wygasł: 2023-08-23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Nie podglądani lecz bezpieczni – budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pińczowa”.

Opublikowany: 2023-07-27 13:45:03
Wygasł: 2023-08-17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Oświetlenie solarne do altanki” – fundusz sołecki Borków na rok 2023.

Opublikowany: 2023-07-25 12:48:57
Wygasł: 2024-01-31

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie

Opublikowany: 2023-07-25 11:20:10
Wygasł: 2023-09-06

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2023-07-21 14:20:30
Wygasł: 2023-08-10

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki Marzęcin na rok 2023.

Opublikowany: 2023-07-21 14:20:35
Wygasł: 2023-08-10

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia nr 2 do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Utwardzenie placu obok świetlicy” – fundusz sołecki w miejscowości Kozubów na rok 2023.

Opublikowany: 2023-07-21 06:15:21
Wygasł: 2023-08-18

Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie p.n. „Zakup węgla typu ekogroszek wraz z dostawą do kotłowni placówki oświatowej ZPO Kozubów w 2023 roku”

Opublikowany: 2023-07-20 21:24:26
Wygasł: 2023-08-18

Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie p.n. „Zakup węgla typu ekogroszek wraz z dostawą do kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie w 2023 roku”

Opublikowany: 2023-07-20 10:43:34
Wygasł: 2024-01-31

Unieważnienie postepowania – Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni c. o. 2023/2024 – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie” z dnia 19.07.2023r.

Opublikowany: 2023-07-18 10:30:01
Wygasł: 2023-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń pod małą gastronomię w budynku centrum komunikacyjnego przy ul. Legionistów w Pińczowie

Opublikowany: 2023-07-18 10:30:33
Wygasł: 2023-08-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior +”. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Opublikowany: 2023-07-17 10:31:03
Wygasł: 2023-08-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postepowanie w trybie podstawowym na zadanie p.n.: "Remont i przebudowa drogi wewnętrznej od bloku nr 23 do bloku nr 5 w Gackach Osiedle (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2023-07-17 13:16:10
Wygasł: 2023-07-25

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 lipca 2023 r. na wydzierżawienie n/w części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów.

Opublikowany: 2023-07-12 15:20:39
Wygasł: 2023-07-30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Przebudowa drogi nr 242” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Uników na 2023 rok.

Opublikowany: 2023-07-12 15:06:27
Wygasł: 2023-07-18

INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 4 lipca 2023 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3-go Maja 10.

Opublikowany: 2023-07-12 13:50:16
Wygasł: 2023-12-31

Informacja z oceny i wyboru oferty - Dostawa węgla kamiennego groszku II w ilości 1400Mg – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2023/2024

Opublikowany: 2023-07-12 08:14:26
Wygasł: 2023-08-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza postepowanie w trybie podstawowym na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Średnich” (sołectwo Krzyżanowice Średnie) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Opublikowany: 2023-07-11 09:16:07
Wygasł: 2023-07-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadanie p.n.:"„ Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Pińczowie


znalezionych: 3805 na 191 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>