Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-07-09 09:39:31
Wygasł: 2021-07-16

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 2 lipca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-07-08 11:35:36
Wygasł: 2021-07-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 2 szt. namiotów z logo Gminy Pińczów i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w ramach realizacji akcji promocji szczepień, jako wsparcie organizacyjne mobilnych zespołów szczepień.

Opublikowany: 2021-06-24 10:53:39
Wygasł: 2021-07-01

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert na realizację zadania: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Klasztorna 6, 28 – 400 Pińczów”.

Opublikowany: 2021-06-18 14:26:46
Wygasł: 2021-06-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym na zadanie p.n.: "Opracowanie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pińczów".

Opublikowany: 2021-06-17 16:38:33
Wygasł: 2021-07-23

Postępowanie nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Pierwsze”

Opublikowany: 2021-06-15 12:12:32
Wygasł: 2021-07-16

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2021-06-15 12:12:36
Wygasł: 2021-06-25

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Opublikowany: 2021-06-10 16:47:42
Wygasł: 2021-06-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Opracowanie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pińczów".

Opublikowany: 2021-06-10 15:33:31
Wygasł: 2021-06-17

INFORMACJA o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: Budowa świetlicy wiejskiej” – etap I w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Orkanów

Opublikowany: 2021-06-10 12:18:54
Wygasł: 2021-06-30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowalnych w ramach zadania p.n.: „Ogrodzenie remizy OSP” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Winiary na rok 2021

Opublikowany: 2021-06-02 15:03:45
Wygasł: 2021-07-10

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowalnych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Pierwsze”

Opublikowany: 2021-06-01 12:46:49
Wygasł: 2021-07-02

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2021-06-01 11:30:36
Wygasł: 2021-06-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n." Budowa ulicy Malinowej w Pińczowie (etap I- odc. dł. 115m)”

Opublikowany: 2021-05-31 15:25:22
Wygasł: 2021-06-07

INFORMACJA o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa Remizy OSP” – etap III w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Młodzawy Duże.

Opublikowany: 2021-05-27 11:46:49
Wygasł: 2021-06-28

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z koncepcją budowy ścieżki i szacunkowymi kosztami dla zadania p.n.: „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego”

Opublikowany: 2021-05-25 15:10:18
Wygasł: 2021-06-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n.: „Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska”

Opublikowany: 2021-05-24 15:18:51
Wygasł: 2021-06-30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa remizy OSP" w miejscowości Kopernia.

Opublikowany: 2021-05-19 08:36:35
Wygasł: 2021-06-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o postępowaniu na realizację zadania: „Rozbudowa DW 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Klasztornej z ul. Legionistów w Pińczowie do km 27+575 (w tym most nad rzeką Nidą)”.

Opublikowany: 2021-05-17 08:16:38
Wygasł: 2021-05-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie „Rozgraniczenie nieruchomości położonych w mieście Pińczów na obrębie 02 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 12/62, 12/33 i 12/38 z działkami o nr 12/30, 12/85, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37 i 12/87”

Opublikowany: 2021-05-12 09:22:40
Wygasł: 2021-06-03

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n." Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście (budżet obywatelski)”.


znalezionych: 3269 na 164 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>