Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-04-28 12:18:13
Wygasł: 2021-05-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Rozgraniczenie nieruchomości położonych w mieście Pińczów na obrębie 02 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 12/62, 12/33 i 12/38 z działkami o nr 12/30, 12/85, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37 i 12/87”

Opublikowany: 2021-04-27 14:03:40
Wygasł: 2021-05-05

INFORMACJA o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Utwardzenie terenu Remizy OSP” - fundusz sołecki Stara Zagość na 2021 r.

Opublikowany: 2021-04-21 13:10:55
Wygasł: 2021-05-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: " Wymianę żarówek w Parku Miejskim w Pińczowie na oświetlenie typu LED"

Opublikowany: 2021-04-12 14:37:50
Wygasł: 2021-04-19

Informacja o wyborze i odrzuceniu ofert na zadanie p.n. "Świadczenie usługi przewozu osób dla mieszkańców Miasta Pińczów na okres od zawarcia umowy do 01.10.2023 r."

Opublikowany: 2021-04-09 12:11:34
Wygasł: 2021-05-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„ Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście (budżet obywatelski)”.

Opublikowany: 2021-04-08 13:11:40
Wygasł: 2021-04-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje unieważnienie postępowania przetargowego w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie p.n.: " Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście"

Opublikowany: 2021-04-01 09:18:23
Wygasł: 2021-04-16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Utwardzenie terenu Remizy OSP” - fundusz sołecki Stara Zagość na 2021 r.

Opublikowany: 2021-03-29 12:34:13
Wygasł: 2021-04-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej - etap I"

Opublikowany: 2021-03-25 17:55:13
Wygasł: 2021-04-14

Postępowanie nr 3 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Wiata kolejowa - Pińczów”– budżet obywatelski na rok 2021

Opublikowany: 2021-03-25 17:55:02
Wygasł: 2021-04-09

Spółka Wodociągi Pińczowskie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup koparko-ładowarki HSW 9.30 rok produkcji 2002.

Opublikowany: 2021-03-19 11:02:38
Wygasł: 2021-03-26

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 12 marca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-03-19 09:37:33
Wygasł: 2021-04-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Wykonanie c.o. w świetlicy” (sołectwo Sadek)

Opublikowany: 2021-03-18 11:54:15
Wygasł: 2021-04-07

Postępowanie nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” -fundusz sołecki Podłęże na 2021 r.

Opublikowany: 2021-03-15 09:43:39
Wygasł: 2021-03-22

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego na wykonanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz pozwoleniami budynku usługowego – zespołu gabinetów medycznych w Pińczowie

Opublikowany: 2021-03-12 15:16:16
Wygasł: 2021-04-02

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane dla zadania p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej” w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Orkanów

Opublikowany: 2021-03-12 09:12:50
Wygasł: 2021-04-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"„Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście (budżet obywatelski)”.

Opublikowany: 2021-03-11 14:02:37
Wygasł: 2021-03-26

Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n. „Świadczenie usługi przewozu osób dla mieszkańców Miasta Pińczów na okres od zawarcia umowy do 01.10.2023 r”

Opublikowany: 2021-03-10 15:19:37
Wygasł: 2021-03-31

Postępowanie nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Wiata kolejowa - Pińczów”– budżet obywatelski na rok 2021

Opublikowany: 2021-03-10 10:19:59
Wygasł: 2021-03-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” -fundusz sołecki Podłęże na 2021 r.

Opublikowany: 2021-03-08 13:53:33
Wygasł: 2021-03-15

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert do zapytania cenowego na sprzedaż Aparatu USG Samsung HS40


znalezionych: 3237 na 162 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>