Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-03-08 13:38:25
Wygasł: 2021-03-15

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 1 marca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-03-08 12:49:27
Wygasł: 2021-03-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza informacje o wynikach w postępowaniu przetargowym na zadanie p.n.: Usługi Sprzętowe - Transportowe na terenie miasta i Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-03-04 16:32:16
Wygasł: 2021-03-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.„Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Brzeście, gm. Pińczów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1403 z działka o nr ewid. 1406”

Opublikowany: 2021-03-04 16:32:26
Wygasł: 2021-03-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie polegające na " Rozgraniczeniu nieruchomości położonych w mieście Pińczów na obrębie 02 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 12/62,12/33 i 12/38 z działkami o nr 12/30, 12/85,12/34,12/35,12/36,12/37 i 12/87”

Opublikowany: 2021-03-04 10:19:16
Wygasł: 2021-03-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” fundusz sołecki Bugaj na rok 2021

Opublikowany: 2021-03-03 12:25:41
Wygasł: 2021-03-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Wiata kolejowa - Pińczów”– budżet obywatelski na rok 2021

Opublikowany: 2021-03-03 10:57:18
Wygasł: 2021-03-09

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza zapytanie cenowe na sprzedaż Aparatu USG Samsung HS40

Opublikowany: 2021-03-02 15:31:01
Wygasł: 2021-03-19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania p.n. "„Przebudowy Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej”

Opublikowany: 2021-03-01 13:01:28
Wygasł: 2021-04-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DW 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Klasztornej z ul. Legionistów w Pińczowie do km 27+575 (w tym most nad rzeką Nidą)”.

Opublikowany: 2021-02-26 13:33:58
Wygasł: 2021-04-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o przetargu na realizację zadania: "Przebudowa dworca" w ramach projektu "Wsparcie mulitimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-25 14:01:51
Wygasł: 2021-03-04

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Opublikowany: 2021-02-25 14:01:39
Wygasł: 2021-03-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej – etap I”

Opublikowany: 2021-02-22 12:05:18
Wygasł: 2021-03-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” fundusz sołecki Stara Zagość na rok 2021

Opublikowany: 2021-02-19 14:58:14
Wygasł: 2021-02-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczony na zadanie p.n.: "Usługi Sprzętowo – Transportowe na terenie miasta i Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-19 12:40:41
Wygasł: 2021-02-26

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz pozwoleniami budynku usługowego – zespołu gabinetów medycznych w Pińczowie

Opublikowany: 2021-02-18 14:18:49
Wygasł: 2021-03-01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania p.n. Budowa altany" w miejscowości Borków- fundusz sołecki na 2021 rok

Opublikowany: 2021-02-18 12:46:56
Wygasł: 2021-02-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert do zadania p.n.:Wykonanie poziomego oznakowania ulic m. Pińczowa "

Opublikowany: 2021-02-18 12:01:24
Wygasł: 2021-03-01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania p.n. Budowa altany z grillem" w miejscowości Skrzypiów - fundusz sołecki na 2021 rok

Opublikowany: 2021-02-17 10:19:55
Wygasł: 2021-02-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zestawienie ofert na zadanie p.n:"Drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-17 10:20:14
Wygasł: 2021-03-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zestawienie ofert na zadanie p.n.:" Sprzedaż dla gminy Pińczów materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania i remontu dróg na terenie miasta i gminy Pińczów"


znalezionych: 3237 na 162 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>