Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-08-06 18:48:10
Wygasł: 2020-08-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Pińczów , Dom Ariański ( przełom XVI i XVII w)remont budynku „

Opublikowany: 2020-08-06 15:20:34
Wygasł: 2020-08-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Pińczów , budynek stacji wąskotorowej wraz z torowiskiem(1923r):remont”

Opublikowany: 2020-08-06 14:58:42
Wygasł: 2020-09-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego”.

Opublikowany: 2020-08-05 18:40:48
Wygasł: 2020-08-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2020-08-05 13:29:48
Wygasł: 2020-08-15

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie p.n. „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2020-08-05 12:24:37
Wygasł: 2020-08-18

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Kozubowie, gmina Pińczów"

Opublikowany: 2020-08-04 15:01:02
Wygasł: 2020-08-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie pn. „przegląd techniczny remiz OSP”

Opublikowany: 2020-08-04 12:00:32
Wygasł: 2020-08-11

Zamawiający : Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów , tel. 41 357 28 44 Reprezentowanym przez: Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie ul. Szkolna 2 , 28-400 Pińczów , tel/fax. 41 357 28 44 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie w roku szkolnym 2020/2021 w formie biletów miesięcznych ”

Opublikowany: 2020-08-04 11:20:01
Wygasł: 2020-08-11

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p. n.: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2020/2021 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2020-08-04 10:05:11
Wygasł: 2020-09-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nadbudowa i remont budynku ze względu na zmianę sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek o funkcji – mieszkania socjalne”.

Opublikowany: 2020-07-29 19:38:46
Wygasł: 2020-08-06

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2020-07-28 12:38:19
Wygasł: 2020-08-27

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2020-07-27 13:58:14
Wygasł: 2020-08-18

2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kopernia na rok 2020

Opublikowany: 2020-07-27 12:31:50
Wygasł: 2020-08-04

Burmistrz Miasta I Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach do przetargu nieograniczonego do zadania p.n.:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"

Opublikowany: 2020-07-27 12:31:44
Wygasł: 2020-08-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Przebudowa nadbudowa i remont budynku ze względu na zmianę sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek o funkcji - mieszkania socjalne"

Opublikowany: 2020-07-24 15:24:11
Wygasł: 2020-08-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pińczów.

Opublikowany: 2020-07-24 08:45:08
Wygasł: 2020-08-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie ,,Wykonanie przeglądu technicznego rocznego w Remizach OSP’’

Opublikowany: 2020-07-23 14:41:39
Wygasł: 2020-08-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2020-07-23 14:41:31
Wygasł: 2020-07-31

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2020-07-27 08:43:31
Wygasł: 2020-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”.


znalezionych: 3237 na 162 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>