Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-02-17 10:20:21
Wygasł: 2021-02-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n." Zakup pionowych znaków drogowych w celu oznakowania dróg na terenie miasta i gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-17 10:20:27
Wygasł: 2021-02-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n." Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-17 10:20:43
Wygasł: 2021-02-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n." Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2021-02-16 11:51:07
Wygasł: 2021-02-24

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ( POZ )

Opublikowany: 2021-02-15 15:25:12
Wygasł: 2021-02-22

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 lutego 2021 r. na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów.

Opublikowany: 2021-02-11 09:38:26
Wygasł: 2021-02-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów pgłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Usługi Sprzętowo – Transportowe na terenie miasta i Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-11 09:29:18
Wygasł: 2021-02-18

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania w trybie zaproszenie do złożenia oferty cenowej a wykonanie altan i wyposażenia w miejscowościach Skrzypiów, Borków i Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 - gm. Pińczów.

Opublikowany: 2021-02-11 09:38:18
Wygasł: 2021-02-20

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz pozwoleniami budynku usługowego – zespołu gabinetów medycznych w Pińczowie

Opublikowany: 2021-02-10 08:03:30
Wygasł: 2021-02-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zadanie p.n."Komputeryzacja urzędu"

Opublikowany: 2021-02-09 12:59:31
Wygasł: 2021-03-12

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2021-02-08 12:56:33
Wygasł: 2021-03-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej sporządzenia kompleksowej dokumentacji po realizacji inwestycji dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2021-02-08 11:19:14
Wygasł: 2021-02-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu

Opublikowany: 2021-02-04 14:13:26
Wygasł: 2021-02-25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa drogi wraz z parkingiem”– fundusz sołecki Krzyżanowice Dolne na rok 2021

Opublikowany: 2021-02-04 14:18:19
Wygasł: 2021-02-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługi„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pińczów – Sektor I i II”- wolna ręka

Opublikowany: 2021-02-04 11:16:12
Wygasł: 2021-02-18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie map do celów projektowych dla działek należących do Gminy Pińczów w 3 miejscowościach: Aleksandrów, Chruścice, Sadek.

Opublikowany: 2021-02-02 09:16:27
Wygasł: 2021-02-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie poziomego oznakowania ulic m. Pińczowa

Opublikowany: 2021-02-01 15:14:36
Wygasł: 2021-02-08

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Zakup samochodu dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

Opublikowany: 2021-02-01 10:47:35
Wygasł: 2021-02-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „zakup pionowych znaków drogowych”

Opublikowany: 2021-01-29 14:26:14
Wygasł: 2021-02-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie altany w miejscowości Skrzypiów i Borków oraz wyposażenia altany w miejscowości Podłężę - Fundusz sołecki na 2021 r.

Opublikowany: 2021-01-28 15:41:33
Wygasł: 2021-02-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania p.n.: „PUMPTRACK – tor doskonalający umiejętność jazdy na rowerze"


znalezionych: 3237 na 162 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>