Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-01-28 14:41:58
Wygasł: 2021-02-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: : " Komputeryzacja urzędu "

Opublikowany: 2021-01-28 14:42:05
Wygasł: 2021-02-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Komputeryzacja urzędu "

Opublikowany: 2021-01-27 14:30:49
Wygasł: 2021-02-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej" w miejscowości Pasturka - fundusz sołecki na 2021 r.

Opublikowany: 2021-01-27 14:14:29
Wygasł: 2021-02-23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Zmiana przeznaczenia budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej”– fundusz sołecki Szarbków na rok 2021.

Opublikowany: 2021-01-27 13:51:00
Wygasł: 2021-02-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania i remontów dróg na terenie miasta i gminy Pińczów”

Opublikowany: 2021-01-27 09:14:21
Wygasł: 2021-02-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie „remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2021-01-26 13:20:06
Wygasł: 2021-02-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie: usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy Pińczów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu

Opublikowany: 2021-01-26 12:42:49
Wygasł: 2021-03-01

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2021-01-25 08:38:33
Wygasł: 2021-02-02

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie "Zakup Samochodu dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie"

Opublikowany: 2021-01-22 14:16:16
Wygasł: 2021-01-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje unieważnienie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n."„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pińczów – Sektor I i II”

Opublikowany: 2021-01-22 12:22:22
Wygasł: 2021-01-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Zakup samochodu dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

Opublikowany: 2021-01-21 13:31:56
Wygasł: 2021-02-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczony na zadanie p.n."„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pińczów – Sektor I i II”

Opublikowany: 2021-01-20 14:10:13
Wygasł: 2021-01-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Opublikowany: 2021-01-20 14:10:06
Wygasł: 2021-01-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Komputeryzacja urzędu "

Opublikowany: 2021-01-15 14:38:15
Wygasł: 2021-02-23

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Zakup samochodu dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

Opublikowany: 2021-01-14 11:10:04
Wygasł: 2021-01-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację dla Wykonawców nr 1do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n."„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pińczów – Sektor I i II”

Opublikowany: 2021-01-13 12:35:07
Wygasł: 2021-01-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Opublikowany: 2021-01-13 11:25:18
Wygasł: 2021-01-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania pn. "Rozbudowa DW 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Klasztornej z ul. Legionistów w Pińczowie do km 27+575 (w tym nad rzeką Nidą)".

Opublikowany: 2021-01-12 12:22:21
Wygasł: 2021-02-15

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2021-01-12 10:24:57
Wygasł: 2021-01-18

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 8 stycznia 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.


znalezionych: 3237 na 162 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>