Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-01-08 11:31:45
Wygasł: 2021-02-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zmianę ogłoszenia o przetargu nieograniczony na zadanie p.n."„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pińczów – Sektor I i II”

Opublikowany: 2020-12-18 13:32:03
Wygasł: 2020-12-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert w ramach konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ( POZ )oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna ( AOS )

Opublikowany: 2020-12-16 11:44:11
Wygasł: 2021-02-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n."„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pińczów – Sektor I i II”

Opublikowany: 2020-12-16 10:55:06
Wygasł: 2020-12-23

Informacja z otwarcia ofert na „Sprzedaż samochodu ciężarowego FSC STAR 1142 rok produkcji 1996"

Opublikowany: 2020-12-15 12:49:28
Wygasł: 2021-01-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym realizacji zadania pn.: „Rozbudowa DW 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Klasztornej z ul. Legionistów w Pińczowie do km 27+575 (w tym most nad rzeką Nidą)”.

Opublikowany: 2020-12-11 14:13:49
Wygasł: 2020-12-24

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ( POZ )oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna ( AOS )

Opublikowany: 2020-12-11 14:14:05
Wygasł: 2020-12-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie p.n.: "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 10 oraz zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK.

Opublikowany: 2020-12-11 14:13:56
Wygasł: 2020-12-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie p.n.: Utrzymanie czystości porządku na ulicach, parkingach, chodnikach miasta Pińczowa oraz na Osiedlu - Gacki ”

Opublikowany: 2020-12-11 14:14:12
Wygasł: 2020-12-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów, oraz montażu i demontażu dekoracji świątecznej i jej konserwacji.

Opublikowany: 2020-12-08 14:44:44
Wygasł: 2020-12-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Skatepark"

Opublikowany: 2020-12-08 14:44:53
Wygasł: 2020-12-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach na zadanie p.n.:"Zakup zestawu do koszenia poboczy oraz krzaków"

Opublikowany: 2020-12-08 08:31:13
Wygasł: 2020-12-17

Spółka Wodociągi Pińczowskie zaprasza do złożenia oferty na zakup samochodu ciężarowego FSC STAR 1142 rok produkcji 1996.

Opublikowany: 2020-12-07 12:33:51
Wygasł: 2020-12-14

Spółka Wodociągi Pińczowskie informuje o unieważnieniu postępowania na „Sprzedaż samochodu ciężarowego FSC STAR 1142 rok produkcji 1996"

Opublikowany: 2020-12-07 12:33:45
Wygasł: 2020-12-14

Spółka Wodociągi Pińczowskie przekazuje informację z otwarcia ofert na "Sprzedaż samochodu ciężarowego FSC STAR 1142 rok produkcji 1996"

Opublikowany: 2020-12-04 11:53:34
Wygasł: 2020-12-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach do przetargu nieograniczonego na na usługę dzierżawy 15 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco- monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”.

Opublikowany: 2020-12-03 11:29:59
Wygasł: 2020-12-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół do przetargu nieograniczonego na Usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów, oraz montażu i demontażu dekoracji świątecznej i jej konserwacji.

Opublikowany: 2020-12-02 15:24:25
Wygasł: 2020-12-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:""Zakup zestawu do koszenia poboczy oraz krzaków"

Opublikowany: 2020-12-02 12:27:38
Wygasł: 2021-01-08

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2020-11-30 12:56:00
Wygasł: 2020-12-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o zamiarze podpisania umowy na stałe utrzymanie czystości i porządku na zieleńcach na terenie miasta Pińczowa oraz w gackach – osiedle

Opublikowany: 2020-11-27 11:19:52
Wygasł: 2020-12-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na usługę dzierżawy 15 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco - monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo - eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego


znalezionych: 3237 na 162 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>