Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-11-26 10:58:13
Wygasł: 2020-12-08

Spółka Wodociągi Pińczowskie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup samochodu ciężarowego FSC STAR 1142 rok produkcji 1996.

Opublikowany: 2020-11-25 13:17:24
Wygasł: 2020-12-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do przetargu nieograniczonego na Usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów, oraz montażu i demontażu dekoracji świątecznej i jej konserwacji.

Opublikowany: 2020-11-25 11:31:47
Wygasł: 2020-12-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje unieważnienie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów, oraz montażu i demontażu dekoracji świątecznej i jej konserwacji.

Opublikowany: 2020-11-25 11:31:38
Wygasł: 2020-12-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów, oraz montażu i demontażu dekoracji świątecznej i jej konserwacji.

Opublikowany: 2020-11-24 12:49:41
Wygasł: 2020-12-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Zakup zestawu do koszenia poboczy oraz krzaków"

Opublikowany: 2020-11-23 13:26:33
Wygasł: 2020-12-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na usługę polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2020-11-19 12:41:54
Wygasł: 2020-11-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dzierżawy 15 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco- monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Opublikowany: 2020-11-17 12:13:08
Wygasł: 2020-11-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów, oraz montażu i demontażu dekoracji świątecznej i jej konserwacji.

Opublikowany: 2020-11-16 12:35:29
Wygasł: 2020-12-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Skatepark"

Opublikowany: 2020-11-16 09:37:11
Wygasł: 2020-11-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2020-11-13 14:37:47
Wygasł: 2020-12-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji zadania pn.: „Utworzenie Klubu Senior +” zakup, dostawa i montaż wyposażenia.

Opublikowany: 2020-11-10 11:56:51
Wygasł: 2020-12-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn: „Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie (projekt)”.

Opublikowany: 2020-11-05 09:25:10
Wygasł: 2020-12-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pn. "Utworzenie Klubu Senior+" zakup, dostawa i montaż wyposażenia".

Opublikowany: 2020-11-04 12:40:51
Wygasł: 2020-12-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa DW 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Klasztornej z ul. Legionistów w Pińczowie do km 27+575 (w tym most nad rzeką Nidą)”.

Opublikowany: 2020-11-04 10:15:50
Wygasł: 2020-11-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje unieważnienie przetargu nieograniczonego na usługę dzierżawy 15 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco -monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Opublikowany: 2020-11-02 14:18:22
Wygasł: 2020-11-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na usługę dzierżawy 15 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco -monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Opublikowany: 2020-11-02 11:08:38
Wygasł: 2020-11-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zdanie p.n.:.: „Czas na nowe poprawa infrastruktury sportowej poprzez renowację boiska i remont szatni przy ul. Targowej w Pińczowie ( budżet obywatelski)”

Opublikowany: 2020-10-27 14:55:32
Wygasł: 2020-11-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2020-10-27 14:55:38
Wygasł: 2020-11-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:".: Czas na nowe poprawa infrastruktury sportowej poprzez renowację boiska i remont szatni przy ul. Targowej w Pińczowie ( budżet obywatelski)”

Opublikowany: 2020-10-27 10:18:22
Wygasł: 2020-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie (projekt)".


znalezionych: 3237 na 162 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>