Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-10-26 14:32:20
Wygasł: 2020-11-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2020-10-23 14:34:54
Wygasł: 2020-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Skatepark".

Opublikowany: 2020-10-23 14:34:38
Wygasł: 2020-11-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje Informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Budowa wodociągu w miejscowości Gacki Leszcze (jeziorka)

Opublikowany: 2020-10-23 10:26:48
Wygasł: 2020-11-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na usługę dzierżawy 15 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco -monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Opublikowany: 2020-10-22 15:26:14
Wygasł: 2020-11-12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Szarbków na rok 2020

Opublikowany: 2020-10-22 13:50:02
Wygasł: 2020-11-12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Chwałowicach”

Opublikowany: 2020-10-22 09:56:28
Wygasł: 2020-11-29

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Winiary na rok 2020.

Opublikowany: 2020-10-20 13:16:10
Wygasł: 2020-11-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wagi samochodowej oraz spycharki gąsienicowej.

Opublikowany: 2020-10-16 15:02:40
Wygasł: 2020-11-16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Pierwsze” w ramach funduszu sołeckiego dla m. Bogucice Drugie i Bogucice Pierwsze.

Opublikowany: 2020-10-16 15:06:18
Wygasł: 2020-10-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje odrzucenie oferty oraz unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"„Pińczów , budynek stacji wąskotorowej wraz z torowiskiem(1923r):remont”

Opublikowany: 2020-10-16 12:26:28
Wygasł: 2020-10-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie miasta i gminy Pińczów”

Opublikowany: 2020-10-15 14:54:35
Wygasł: 2020-10-22

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 8 października 2020 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2020-10-15 14:54:31
Wygasł: 2020-10-22

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 8 października 2020 r. na wydzierżawienie n/w części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów.

Opublikowany: 2020-10-14 10:12:32
Wygasł: 2020-11-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Klubu Senior+"".

Opublikowany: 2020-10-13 14:18:17
Wygasł: 2020-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.:" Pumptrack – tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze” – opracowanie dokumentacji projektowej

Opublikowany: 2020-10-13 10:48:30
Wygasł: 2020-10-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje przetarg nieograniczony na zadani p.n.:Czas na nowe poprawa infrastruktury sportowej poprzez renowację boiska i remont szatni przy ul. Targowej w Pińczowie ( budżet obywatelski)”

Opublikowany: 2020-10-09 12:35:30
Wygasł: 2020-11-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa placu zabaw" w miejscowości Zawarża, w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2020

Opublikowany: 2020-10-08 15:11:14
Wygasł: 2020-10-29

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Wykonanie placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Skrzypiów na rok 2020.

Opublikowany: 2020-10-08 15:10:59
Wygasł: 2020-10-29

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa miejsca rekreacji” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Stara Zagość na rok 2020.

Opublikowany: 2020-10-08 14:25:42
Wygasł: 2020-10-29

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Przebudowa Remizy OSP” w miejscowości Brzeście w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.


znalezionych: 3237 na 162 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>