Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-10-08 13:43:59
Wygasł: 2020-10-15

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje unieważnienie konkursu ofert, udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2020-10-08 09:56:13
Wygasł: 2020-11-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Skatepark".

Opublikowany: 2020-10-07 13:35:09
Wygasł: 2020-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie miasta i gminy Pińczów”

Opublikowany: 2020-10-06 15:12:06
Wygasł: 2020-10-12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Pumptrack – tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze

Opublikowany: 2020-10-06 09:24:49
Wygasł: 2020-11-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Borków".

Opublikowany: 2020-10-02 12:05:59
Wygasł: 2020-10-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia konkursu ofert, udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2020-10-01 13:52:03
Wygasł: 2020-10-22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa miejsca rekreacji” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Stara Zagość na rok 2020

Opublikowany: 2020-10-01 12:10:23
Wygasł: 2020-10-22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Przebudowa Remizy OSP” w miejscowości Brzeście w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.

Opublikowany: 2020-10-01 09:02:04
Wygasł: 2020-10-20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n. "Pumptrack - tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze"

Opublikowany: 2020-09-30 15:13:18
Wygasł: 2020-10-28

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Bezpieczne miejsca dla pieszych w Pińczowie”

Opublikowany: 2020-09-29 11:20:42
Wygasł: 2020-10-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji - Bulwary nad Nidą"

Opublikowany: 2020-09-29 11:20:36
Wygasł: 2020-10-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert zapytania cenowego na usługę polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Pińczów , Dom Ariański ( przełom XVI i XVII w)remont budynku „

Opublikowany: 2020-09-25 11:13:32
Wygasł: 2020-10-30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Monitoring Miejski" - opracowanie dokumentacji projektowej

Opublikowany: 2020-09-24 12:33:54
Wygasł: 2020-09-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza zapytanie cenowe na usługę polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Pińczów , Dom Ariański ( przełom XVI i XVII w)remont budynku „

Opublikowany: 2020-09-24 11:22:46
Wygasł: 2020-10-30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Doposażenie placu zabaw" w miejscowości Zawarża i Skrzypiów, w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2020

Opublikowany: 2020-09-24 11:22:38
Wygasł: 2020-10-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów".

Opublikowany: 2020-09-24 09:47:27
Wygasł: 2020-10-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Utworzenie Klubu Senior+".

Opublikowany: 2020-09-23 14:50:42
Wygasł: 2020-09-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Pińczów , Dom Ariański ( przełom XVI i XVII w ) remont budynku

Opublikowany: 2020-09-23 14:05:38
Wygasł: 2020-09-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji - Bulwary nad Nidą"

Opublikowany: 2020-09-23 11:31:31
Wygasł: 2020-10-03

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie


znalezionych: 3237 na 162 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>