Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-09-23 10:45:19
Wygasł: 2020-10-29

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Utwardzenie terenu wokół Remizy OSP" w miejscowości Marzęcin, w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2020

Opublikowany: 2020-09-21 15:37:09
Wygasł: 2020-09-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.:" Przebudowa Remizy OSP" w miejscowości Młodzawy Duże

Opublikowany: 2020-09-21 14:19:25
Wygasł: 2020-10-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"„Budowa wodociągu w miejscowościach Gacki i Leszcze (jeziorka)”

Opublikowany: 2020-09-21 13:35:10
Wygasł: 2020-09-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informuję o wynikach postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.:" Rozbudowa Remizy OSP" w miejscowości Kopernia

Opublikowany: 2020-09-18 10:19:24
Wygasł: 2020-09-25

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie publikuje wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Kozubowie, gmina Pińczów"

Opublikowany: 2020-09-15 14:14:43
Wygasł: 2020-10-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Montaż progów zwalniających oraz znaków ostrzegawczych” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Grochowiska na rok 2020

Opublikowany: 2020-09-15 11:13:11
Wygasł: 2020-09-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie pn.:" Budowa zbiornika retencyjnego "Pińczów" - opracowanie koncepcji

Opublikowany: 2020-09-11 15:38:03
Wygasł: 2020-09-19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Przebudowa Remizy OSP" - etap II, w miejscowści Młodzawy Duże

Opublikowany: 2020-09-09 11:01:05
Wygasł: 2020-09-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Pińczów , Dom Ariański ( przełom XVI i XVII w)remont budynku „

Opublikowany: 2020-09-08 14:11:17
Wygasł: 2020-10-08

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2020-09-08 14:11:12
Wygasł: 2020-10-08

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2020-09-08 13:56:05
Wygasł: 2020-09-30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy - Gacki Osiedle” (budżet obywatelski) na rok 2020.

Opublikowany: 2020-09-08 13:44:32
Wygasł: 2020-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Utworzenie Klubu Senior +".

Opublikowany: 2020-09-08 12:11:37
Wygasł: 2020-09-15

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie publikuje protokół z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Kozubowie, gmina Pińczów"

Opublikowany: 2020-09-07 15:20:14
Wygasł: 2020-09-16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Rozbudowa Remizy OSP” fundusz sołecki w miejscowości Kopernia na rok 2020

Opublikowany: 2020-09-07 15:02:21
Wygasł: 2020-09-30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” fundusz sołecki w miejscowości Winiary na rok 2020

Opublikowany: 2020-09-07 13:17:18
Wygasł: 2020-09-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:" Budowa zbiornika retencyjnego "Pińczów" - opracowanie koncepcji

Opublikowany: 2020-09-07 10:32:56
Wygasł: 2020-09-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.:" Budowa zbiornika retencyjnego "Pińczów" - opracowanie koncepcji

Opublikowany: 2020-09-07 07:40:43
Wygasł: 2020-09-25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” fundusz sołecki Mozgawa na rok 2020

Opublikowany: 2020-09-04 11:46:51
Wygasł: 2020-09-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie pn.:" Budowa zbiornika retencyjnego "Pińczów" - opracowanie koncepcji


znalezionych: 3237 na 162 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>