Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-09-03 15:11:56
Wygasł: 2020-09-10

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Utwardzenie terenu wokół altany ” w miejscowości Szczypiec w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r..

Opublikowany: 2020-09-03 12:01:30
Wygasł: 2020-09-11

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 27 sierpnia 2020 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2020-09-02 12:40:33
Wygasł: 2020-09-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2020-08-31 10:52:54
Wygasł: 2020-09-09

Ochotnicza Straż Pożarna ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Kozubowie, gmina Pińczów.

Opublikowany: 2020-08-28 15:12:27
Wygasł: 2020-09-24

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” fundusz sołecki Bugaj na rok 2020.

Opublikowany: 2020-08-28 13:52:15
Wygasł: 2020-09-24

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” fundusz sołecki Chruścice na rok 2020.

Opublikowany: 2020-08-27 14:06:42
Wygasł: 2020-09-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa zbiornika retencyjnego „Pińczów” " - koncepcja

Opublikowany: 2020-08-27 12:30:28
Wygasł: 2020-09-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi w Bogucicach Pierwszych".

Opublikowany: 2020-08-25 12:47:14
Wygasł: 2020-09-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Pińczów , Dom Ariański ( przełom XVI i XVII w)remont budynku „

Opublikowany: 2020-08-25 12:47:06
Wygasł: 2020-09-01

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie publikuje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Kozubowie, gmina Pińczów"

Opublikowany: 2020-08-24 13:31:31
Wygasł: 2020-08-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje unieważnienie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Pińczów , Dom Ariański ( przełom XVI i XVII w)remont budynku „

Opublikowany: 2020-08-21 09:05:24
Wygasł: 2020-09-18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Zakup garażu blaszanego do OSP” fundusz sołecki Brzeście na rok 2020.

Opublikowany: 2020-08-20 12:50:51
Wygasł: 2020-09-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Pińczów , budynek stacji wąskotorowej wraz z torowiskiem(1923r):remont”

Opublikowany: 2020-08-20 12:50:43
Wygasł: 2020-09-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Pińczów , Dom Ariański ( przełom XVI i XVII w)remont budynku „

Opublikowany: 2020-08-19 11:39:47
Wygasł: 2020-09-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n."„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2020-08-18 10:26:00
Wygasł: 2020-08-25

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.:„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Kozubowie , gmina Pińczów”

Opublikowany: 2020-08-18 08:46:38
Wygasł: 2020-08-25

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n."Sukcesywne dostawy szczepionek ".

Opublikowany: 2020-08-17 09:17:15
Wygasł: 2020-08-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Przebudowa ulicy Nowej w Pińczowie"

Opublikowany: 2020-08-14 11:49:04
Wygasł: 2020-09-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n." Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2020-08-14 09:08:22
Wygasł: 2020-08-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"


znalezionych: 3237 na 162 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>