Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pasturka916
Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.916
Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.915
Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07 września 2006 roku914
Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku914
2006913
Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.913
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów NR 66 w sprawie określenia stawek czynszu912
Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2008 roku912
Projekt uchwały Nr 5911
Uchwała Nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.911
Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku911
Zarzadzenie_nr_15_08_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_08_02_2008911
Uchwała nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.910
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536)do prac910
Zarządzenie Nr 75/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 sierpnia 2007 roku909
Projekt Uchwały Nr 7908
Uchwała Nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.908
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr35/07908
Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 stycznia 2008 roku908
Zielińska Jolanta908
Zarządzenie Nr 80/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2006 roku907
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku907
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów907
Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.906
Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lipca 2007 roku906
Informacje o szkole906
zarzadzenie nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.08.2006 r905
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 27.03.2008905
Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 marca 2006 roku904
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie.904
Płocha Anna904
obwieszczenie o zapytanie o raport903
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2012 roku903
zarzadrzenie nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia18.07.2006 r.902
Zarządzenie Nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 lutego 2007 roku902
Wierzba Grażyna902
Winiarski Piotr902
Uchwała Nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.900
Uchwała Nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.900
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92