Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.887
projekt uchwały nr 13886
Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.886
Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 września 2007 roku886
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzeście886
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 886
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów886
Obwieszczenie - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego885
Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy885
Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.884
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy pińczów882
informacja o umieszczniu decyzji w publicznym wykazie881
Uchwała Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.881
Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 kwietnia 2007 roku881
KADENCJA 2018-2023881
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.01.2012 roku880
Zarządzenie Nr 18/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2012r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych880
Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.879
Uchwała Nr XV/122/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.879
Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.878
Uchwała Nr XII/96/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.878
Radkiewicz Jan878
Uchwała nr VII/37 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.877
Zarządzenie Nr 65/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 czerwca 2007 roku877
Burzawa Barbara877
Zarządzenie Nr 78 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 sierpnia 2007 roku876
Uchwała Nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.875
Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 stycznia 2008 roku875
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o budowie budynku garażowego dla potrzeb Komendy Policji w Pińczowie875
Kmita Maciej875
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów873
Zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2008 roku873
Zarządzenie Nr 50/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 19.06.2008 r.873
Zaświadczenia, wypisy i wyrysy873
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji - Budowa i przebudowa linii napowietrznej na kablową, budowa linii oświetleniowej na ul. 3 Maja i Placu Konstytucji 3 Maja w Pińczowie.872
Dąbrowska-Krawicz Bożena872
Zarządzenie Nr 92/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 września 2007871
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia obr. 2 i 5 w Pińczowie871
Obwieszczenie o zapytanie o raport870
Zarządzenie Nr 113/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 grudnia 2007 roku870
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92