Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy pińczów z dnia 19.02.2009 r.786
Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 maja 2009 roku786
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów786
2017786
ZARZĄDZENIE NR 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.12.2007 roku785
Uchwała Nr XVIII/137/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.784
Uchwała Nr XXIV/208/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.784
Uchwała Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.784
Badurak Wiktor784
Projekty - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego784
Uchwała Nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.783
Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2008783
Uchwała Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.783
Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2009 roku783
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 127/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku 783
Obwiesczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów782
Uchwała Nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.782
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Miejscowego WIERCICZÓW782
Zarządzenie Nr 5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.01.2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pińczów na 2008 rok781
Uchwała Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.781
Uchwała Nr XIX/159/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.780
Uchwała Nr XXII/205/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.780
Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 28 maja 2010roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.780
Uchwała Nr XIX/170/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.779
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania dla ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Nowowiejska i Przemysłowa779
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów779
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 77/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 15.09.2008778
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów778
Uchwała Nr XVII/125/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.777
Uchwała Nr XIX/168/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.777
Uchwała Nr XXII/204/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.777
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 02.05.2008777
Uchwała Nr XXIV/213/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.777
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego miasta Pińczowa777
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów777
2019777
Uchwała Nr XIX/171/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.776
ZARZĄDZENIE NR 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.06.2008 roku776
Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 stycznia 2008 roku776
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Brzeście776
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92