Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.709
Uchwała NR XXXII/256/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.709
Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku708
Uchwała Nr XXXVI/324/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.708
Uchwała Nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.708
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008707
Uchwała Nr XXXIII/302/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.707
Uchwała Nr XLIII/410/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.707
Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. - stwierdzenie nieważności paragrafu 1 ust. 1 uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IZX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 707
Wolne stanowiska707
INFORMACJA O FIRMIE ZBIERAJĄCEJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNYI ELEKTRYCZNY706
Uchwała Nr XXX/269/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.706
Uchwała Nr XXXVI/325/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.706
Uchwała Nr XXX/279/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.705
Uchwała Nr XXXIII/303/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.705
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Nowej i Ariańskiej 705
Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów 705
Uchwała Nr XXX/281/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.704
Uchwała Nr XXXVI/326/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.704
Zarządzenie Nr 1/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego704
Zmiana nazwiska lub imienia704
Wykurz Aneta704
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów703
Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 czerwca 2008 roku703
Uchwała Nr XXV/232/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.703
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego w sprawie przebudowy istniejącego pawilonu strzeleckiego w Pińczowie.703
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II”703
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.703
Gębka Halina703
Włodzimierz Badurak - Burmistrz703
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu przy ul. Nowej i ul. Kamieniarskiej w Pińczowie.702
Uchwała Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.702
Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 czerwca 2008 roku702
Mider Zdzisław702
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania Szpitala w Pińczowie701
Zarzadzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.05.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 701
Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.701
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy701
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dla budowy 2 boisk sportowych z zapleczem na obrębie 8 miasta Pińczowa.701
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dn 08.03.2010 dotyczące budowy gazociągu średniega ciśnienia w Pasturce701
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92