Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.682
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Pińczów681
Uchwała Nr XXXII/290/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.681
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 105/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 681
Uchwała Nr XLII/402/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.681
Protokół Nr XLIV z nadzywczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 kwietnia 2010 r.681
Informacja Burmistrza miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji681
Zarządzenie Nr 69/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2009r.680
Zarządzenie NR 76/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 sierpnia 2009r., w sprawie powołania komisji przetargowej680
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 118/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 680
2006680
ZARZĄDZENIE NR 44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08. 06. 2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej680
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010r.679
Uchwała Nr XLVIII/442/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.679
Uchwała Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 r.678
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 lipca 2009 roku678
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 108/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.11.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 678
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 112/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku w sprawie rozwiązania użytkowania nieruchomości stanowiacej własność Gminy 678
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 stycznia 2010 roku678
ZA R Z Ą D Z E N I E Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży678
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.06.2010r.678
Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 01.02.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 678
Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009677
Uchwała Nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.677
Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 lutego 2011 roku677
Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.677
2018677
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia20.11.2008676
Zarządzenie Nr 80/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 sierpnia 2009 r.676
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 lutego 2010 roku676
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lipca 2010r.676
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.08.2010r.676
Klasiński Kazimierz676
Uchwała Nr XXXII/289/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 r.675
Uchwała Nr XXXVI/318/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r.675
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 675
Uchwała Nr XLVIII/441/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.675
Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.675
Zarządzenie Nr 94/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 września 2009 roku674
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy wodociągu w Zawarży674
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92