Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.01.2011 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 667
Szych Ryszard667
Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.667
Kmita Anna667
Uchwała Nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.666
Uchwała Nr XXIX/266/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.666
Uchwała Nr XXX/270/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.666
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 57/0 9 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 666
Uchwała Nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.666
Uchwała Nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.666
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.01.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 666
Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku665
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości pod przebudowę drogi Brzeście - Pińczów.665
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.08.2011r.665
Uchwała Nr XXIX/264/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.664
Uchwała Nr XXXV/317/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009 r.664
Uchwała Nr XXIX/259/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.663
Uchwała Nr XXX/273/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.663
Zarządzenie nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2009663
Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku663
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 92/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.09.2009 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 662
Uchwała Nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.662
Uchwała Nr XL/369/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.662
Protokół Nr XXXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 15 października 2009 r.662
Szumara Edward662
Uchwała Nr XXX/274/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.661
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 125/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 661
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy odcinka linii telekomuniacyjnej.661
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04. 2010 rw sprawie sprostowania udziału części gruntu w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 661
Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.661
Uchwała Nr XXXVII/345/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.660
Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 kwietnia 2009 roku660
Uchwała Nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.660
Uchwała Nr XLV/422/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.660
Uchwała Nr LI/458/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.660
Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 czerwca 2011 r.660
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej660
Uchwała Nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.659
Uchwała Nr XLI/399/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.659
Uchwała Nr XLIII/415/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010 r.659
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92