Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2012 roku w sprawie podjęcia uchwały1958
Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą1956
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej1948
Gimnazjum Dla Dorosłaych w Pińczowie - archiwum1937
Rejestracja zgonu1934
Struktura organizacyjna1925
Zarządzenie nr 22/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.03.2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie1919
Władze1910
Zatrudnienie1910
Uchwała Nr XIX/164/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pińczów, którego integralną częścią jest Plan gospodarowania odpadami dla miasta i gminy Pińczów.1903
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego1888
WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI1888
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH1883
Projekty Uchwał Wydziałowe1882
Forma prawna1875
Zatrudnienie1862
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki1861
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 20121858
Zakres Zadań Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej1848
Mienie komunalne zarządzane przez Wydział Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska1843
Obowiązki1841
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką1820
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM1814
Kapałka Jacek1813
Wydania zaświadczeń1804
GEODEZJA1802
LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALUSOCJALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 2012 1801
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM1798
ZAMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM1781
KADENCJA 2018-20231781
Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza1779
Przedmiot działalności1778
Zadania1776
ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI1772
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI1766
PODATEK LEŚNY1763
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób1749
KADENCJA 2018-20231739
20101727
Dezycja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego1727
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92