Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.624
Protokół Nr XXX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 października 2012 r.623
Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.01.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.623
Protokół Nr XIX/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 stycznia 2012 r.623
Uchwała Nr XXXVII/348/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.622
Uchwała Nr XL/379/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.622
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.12.2010 roku622
Zarządzenie Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 622
Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.622
Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.622
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2012 roku 622
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019622
Uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.621
ZARZĄDZENIE NR 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 11.03.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego621
ZARZĄDZENIE NR 45/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 08.06. 2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego621
Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego621
Uchwała Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.621
Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wydana decyzja dla Gazyfikacji gminy Pińczów – etap 4621
ARCHIWUM621
2020621
Zarządzenie Nr 67/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 roku620
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu620
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 107/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego620
Uchwała Nr XL/380/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.620
Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 sierpnia 2010 roku620
Uchwała Nr XXXVIII/358/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.619
Zarzadzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 619
Uchwała Nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.619
Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 02.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.619
Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych 618
Uchwała Nr XLI/398/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.618
Uchwała Nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010 r.618
Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego618
Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.618
Zarządzenie Nr 59/ 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18.04.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.618
Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I.4130.74.2011 z dnia 28.06.2011 r.618
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019618
Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi617
Uchwała Nr X/93/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.617
Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2010 roku616
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92