Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.616
Uchwała Nr XXXVII/335/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.615
Protokół Nr XLIX/2010 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbyetj w dniu 29 września 2010 r.615
Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego615
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.615
Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.615
Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2009 roku614
Uchwała Nr XL/381/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.614
Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10 marca 2011 roku614
Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.614
Sarna Marek614
Uchwała Nr XXXVII/338/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.613
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 74/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.07.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego613
Uchwała Nr XLI/392/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.613
Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego613
Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 stycznia 2011 r.613
Zarządzenie Nr 94_11 Burmistrza Miasta iu Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku613
Uchwała Nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.613
ARCHIWUM613
Rejestracja urodzenia dziecka612
Zarządzenie Nr 81/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.08.2009 roku612
Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2010612
Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.612
Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.612
Uchwała Nr XLV/424/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.611
Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2010 roku611
Uchwała Nr XLVII/429/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.611
Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.05.2011 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 611
Uchwała Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.611
Uchwała Nr XXXVIII/354/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.610
Zarządzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku610
Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.610
Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 lutego 2012 roku610
Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie610
Kucybała Wojciech610
Uchwała Nr XXXVIII/360/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r.609
Zarządzenie nr 106/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2009609
Uchwała Nr XLI/394/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.609
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Pińczowie.609
Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.05.2010 roku609
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92