Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 września 2010 roku609
Zarzadzenie Nr 104/2010 Burmistrza miasta i Gminy Pinczów z dnia 12.11.2010 roku zmieniające Zarzadzenie NrNr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmin609
Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r.609
Uchwała Nr X/84/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.609
Obwieszczenie609
Uznanie wyroku w sprawach małżeńskich orzeczonego na terenie Unii Europejskiej609
Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 lipca 2009 roku608
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy PińczówNr 55/10 z dnia 22 lipca 2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.608
Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 608
Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego608
Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.608
Zarzadzenie Nr 71/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.05.2011 r.608
Uchwała Nr X/86/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.608
Uchwała Nr XVII/126/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.608
Uchwała Nr XVIII/163/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.608
Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.01.2012 rokuw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 608
Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2012 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej 608
Obieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.11.2012 roku608
ZA R Z Ą D Z E N I E NR 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego607
Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku607
Uchwała Nr XLI/388/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.607
ZARZĄDZENIE NR 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.03.2010r. w sprawie zbycia loaklu mieszkalnego607
Uchwała Nr XLV/423/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010 r.607
Uchwała Nr L/452/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.607
Zarządzenie Nr 23/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 lutego 2011 roku607
Zarządzenie Nr 93_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.07.2011 roku607
Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 20.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.607
Protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 marca 2010 r.606
Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego606
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW605
Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.605
Uchwała Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.605
Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.01.2012r.605
Mącznik-Szwaczka Beata605
Zarządzenie Nr 129/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców604
Uchwała Nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.603
Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego603
Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2011r.603
Prokop Marek603
Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2010 roku601
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92