Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010 r.583
Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.583
Sprawozdania za I kwartał 2012583
Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 lipca 2010 roku582
Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego582
Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.582
Uchwała Nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012 r.582
Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2012 r.582
Informacja o dodatkowych tablicach na obwieszczenia wyborcze i plakaty582
Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009 roku581
Uchwała Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.581
Uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.581
Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku580
Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego580
Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2011 roku580
Zarządzenie Nr 112/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 września 2011 roku580
Uchwała Nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.580
Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.09.2010 579
Uchwała Nr L/449/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.579
Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.02.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego579
Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego579
Uchwała Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.579
Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.06.2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej579
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli579
Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.08.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prawa własności nieruchomości 578
Uchwała Nr LI/461/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.578
Uchwała Nr LI/462/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.578
Uchwała Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.578
Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.578
Uchwała Nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.578
Protokół Nr XIII/2011 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 21 września 2011 r.578
Zarządzenie Nr 79/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 201.11.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.578
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012578
Uchwała Nr XLI/397/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.577
Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.577
Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.577
Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.577
Uchwała Nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.577
Uchwała Nr XIII/116/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011 r.577
Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.01.2012 roku w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 577
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92