Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób1722
Uprawnienia1721
Koniusz Krzysztof1713
Forma organizacyjna1711
Zakres zadań Wydziału Inwestycji1708
Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką1704
Przedszkole w Bogucicach - archiwum1693
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu1690
Informacja o szkole1687
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW1686
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE1684
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE1682
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE1679
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób1678
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w przypadku jego utraty)1676
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W DZIERZAWE1676
Wartość majątku1668
Uchwała Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r. - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. IG.III.7041/2-54/09 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dni1668
ROLNICTWO1666
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. obsługi spółek gminnych1656
Referat Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi - archiwum1648
Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 stycznia 2007 roku1648
KADENCJA 2018-20231646
Zmiana treści wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób1644
Pracownicy Szkoły Podstawowej w Kozubowie1634
Statut MiGBP w Pińczowie1633
Zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania1620
Uchwała Nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. Znak:IG.III.7041/2-57/09stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21617
Decyzja o warunkach zabudowy1614
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne1612
Działalność gospodarcza w zakresie transportu drogowego i przewozu osób1610
Struktura własności1610
Uchwała Nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r. - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. Znak:IG.III.7041/2-58/09 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dni1605
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób1605
Interpelacje i wnioski radnych1602
Wawrecki Paweł1599
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji1598
20121593
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne1592
Statut1589
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92