Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 74/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30-10-2012 r.577
Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych576
Uchwała Nr XXXVII/339/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009 r.576
Protokół Nr XLV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 r.576
Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego576
Uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.576
Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego576
Uchwała Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.576
Zarządzenie Nr 43/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 czerwca 2012 roku576
Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 maja 2010 roku575
Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.575
Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2010 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej574
Zarzadzenie Nr 111/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 574
Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego574
Protokół Nr XXI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 marca 2012 r. 574
Protokół Nr XXXV/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 lutego 2013 r.574
Pruś Zdzisław574
Ogłoszenia o naborze574
Zarządzenie Nr 23/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27-03-12573
Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2010 roku572
Zarządzenie Nr 133/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego572
Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.572
Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.572
Protokół Nr XXXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 listopada 2012 r.571
2020571
Uchwała Nr XLI/387/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.570
Zarządzenie Nr 97/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.11.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej570
Zarządzenie Nr 123/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego570
Protokół Nr IV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r.570
Uchwała Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.570
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 570
Obwodowe Komisje Wyborcze570
Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.11.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany569
Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011 r.569
Zarządzenie Nr 27/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.569
Zarządzenie Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13.06.2012569
Zarządzenie Nr 58/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24-08-2012 r.569
Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2010 r.568
Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 kwietnia 2011 roku568
Uchwała NR XXXII/260/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.567
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92