Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 sierpnia 2012 r.548
Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 17.10.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.548
Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2010 547
Protokół Nr XVII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.547
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy NR 32/2012547
Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.08.2010 roku546
Zarządzenie Nr 87/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 19.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego546
Zarządzenie Nr116/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego546
Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego546
Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.09.2010 545
Zarządzenie Nr 84/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.10.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego545
Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 lipca 2011545
Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05 października 2011545
Uchwała Nr XVIII/156/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.545
Uchwała Nr XX/178/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.545
Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz s545
Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.545
Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.544
Uchwała Nr X/79/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.544
Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.544
Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.544
Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15-03-2012544
Uchwała Nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.544
Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2010 roku 543
Uchwała Nr LI/464/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 r.543
Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 02.05.2012roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.543
Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.543
Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 27.08.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..543
Zarządzenie Nr 61/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31-08-2012 r.543
Zarządzenie Nr 122/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego542
Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23-07-2012 r.542
Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.05.2011 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego540
Uchwała Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.540
Uchwała Nr XVIII/145/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.540
Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.540
2011540
Uchwała Nr XXVI/202/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.539
Uchwała Nr XXXIII/264/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.539
Zarządzenie Nr 101/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego538
Uchwała Nr XVII/138/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.538
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92