Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Protokół Nr XVI/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 listopada 2011 r.538
Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.538
Uchwała Nr XXII/188/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.538
Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.12.2010 roku537
Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.537
Uchwała Nr XVIII/153/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.537
Uchwała Nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. 537
Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.12.2012 roku537
Projekty - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów537
Zarządzenie Nr 93/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 536
Sprawozdania za II kwartał 2011536
Uchwała Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.536
Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 sierpnia 2011536
Uchwała Nr XVIII/149/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.536
Uchwała Nr XX/176/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.536
Zarządzenie Nr 88/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 12.12.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej536
Uchwała Nr XI/100/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r.535
Zarządzenie Nr 126/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 grudnia 2010 roku535
Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego535
Uchwała Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.535
Uchwała Nr XII/111/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011 r.535
Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gmimny Pińczów z dnia 05.10.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu..535
Uchwała Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.534
Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.534
Uchwała Nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.534
Zarządzenie Nr 120/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 listopada 2010 roku533
Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2010 roku533
Uchwała NR XXVII/225/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.533
ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012533
WNIOSEK w sprawie wyrażenie zgody / dokonania uzgodnień / ustalenia warunków532
Zarządzenie Nr 126/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 października 2011532
Uchwała Nr XVIII/161/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.532
Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.532
Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego532
Protokół Nr XXIV/2012 z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2012 r.530
Uchwała NR XXXII/246/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.530
Protokół Nr XLIX/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 lutego 2014 r.530
Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.06.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnyc529
Uchwała Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.529
Uchwała Nr XVII/134/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r.529
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92