Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Pińczowie510
Zarzadzenie Nr 75/14510
Uchwała Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.509
Uchwała Nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.509
Sprawozdania za III kwartał 2012509
Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego508
Zarządzenie Nr 46/2001 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.508
Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04 listopada 2011508
Uchwała Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 508
Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r.508
Uchwała Nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r.508
Uchwała Nr XXII/191/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.508
Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszklnego507
Uchwała NR XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.507
Protokół Nr XXXVI/2013 z sesji rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 20 marca 2013 r.507
Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25-04-2012506
Uchwała Nr XXVI/208/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.506
Prototkół Nr XXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 3 maja 2012 r.506
Uchwała NR XXVII/222/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.506
Biała Bogumiła506
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego506
Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 505
Uchwała Nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.505
Uchwała NR XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.504
Uchwała Nr XXI/184/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012 r.503
Uchwała Nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.503
Uchwała Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.503
Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.503
Zarządzenie Nr 64/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28-09-2012 r.503
Uchwała Nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.503
Bilanse 503
Zarządzenie Nr 75/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08-11-2012 r.502
Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2010 roku502
Uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.502
Protokół Nr XL/2013 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 5 sierpnia 2013 r.502
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji502
Uchwała Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.501
Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.04.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego 501
Uchwała Nr XVIII/146/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.501
Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.07.2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.501
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92