Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Uchwała NR XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012 r.501
Zarządzenie Nr 70/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25-10-2012 r.501
Uchwała NR XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.501
Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 lutego 2015 r.501
Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie500
Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 sierpnia 2011 roku500
Uchwała Nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.500
Uchwała Nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.499
Protokół Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 3 października 2012 r.499
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów 499
Uchwała Nr XXII/189/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.498
Uchwała Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.498
Uchwała Nr XXXIII/263/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.498
informacja498
Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 grudnia 2011497
2012497
Uchwała Nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.495
Uchwała Nr XXII/190/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.495
Uchwała Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.495
Protokół Nr XXXI/2012 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 listopada 2012 r.495
Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 31 marca 2014 r.495
Uchwała NR XXXII/258/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.494
Uchwała Nr XXII/194/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.493
Uchwała NR XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.492
Uchwała Nr XXXIII/266/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.492
Protokół Nr XLV/2013 z sesji rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 listopada 2013 r.492
Zarządzenie Nr 49/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 marca 2011 roku491
Skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego491
Uchwała NR XXXII/259/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r.489
Uchwała Nr XXIII/199/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 maja 2012 r.489
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach489
Uchwała Nr XXXIII/268/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.488
Uchwała Nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r.487
Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.487
Uchwała Nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.487
obwody głosowania - uzupełnienie484
Uchwała Nr XXVI/212/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012 r.482
Uchwała Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r.482
Protokół Nr LI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 10 listopada 2010 r.481
Uchwała Nr XXXIII/267/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 r.481
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92