Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Z TERENU GMINY PIŃCZÓW1587
20131586
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej1580
LOKALE KOMUNALNE1568
Regulamin Organizacyjny MiGBP w Pińczowie1565
20111560
SPRZEDAŻ I ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWNIE WIECZYSTE1558
Uchwała Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 r.- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. Znak: IG.III.7041/2-56/09 stwierdzające nieważnośc uchwały Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia1557
Zarządzenie Nr 50/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 maja 2005 roku1540
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”1539
Projekty uchwał wydziałowe1536
ZAMELDOWANIE\WYMELDOWANIE1536
Zadania Wydziału Planowania Przestrzennego1533
Gospodarka mieszkaniowa1531
Informacja o szkole1514
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr 611510
Strategia1506
Procedura zalatwiania spraw zwiazanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego1496
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne1491
Uchwała Nr XIII/126/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku1488
Radkiewicz Jan1483
Wniosek1481
PRACOWNICY1476
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1469
Majątek aministrowany i koordynowany przez Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej1465
Wydziałowe Projekty Uchwał1464
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie1460
DOWODY OSOBISTE1460
Uchwała Nr XXVIII/222/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku1456
Uchwała Nr XIX/165/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Pińczów.1456
Uchwała Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2004r.1455
20171449
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw przepływu informacji1448
Uchwała Nr XIII/127/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku1444
Sprawozdania finansowe1435
Majątek Gminy Pińczów- stan na dzień 31.12.2012 r.1431
SPECYFIKACJA1426
Uchwała Nr XXVIII/217/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku1421
Kozłowski Marcin - Sekretarz Gminy1420
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów1418
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92