Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 178
Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 17 kwietnia 2019r.176
2018175
2018175
2018174
szkolenie członków OKW174
Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)173
Sprawozdania za I Kwartał 2019173
Protokół Nr XI/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 8 lipca 2019r.171
2018171
Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 czerwca 2019r.170
Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 28 sierpnia 2019r.169
Informacja o jakości wody 2019 rok168
P/19/074 - Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego. 168
Prognoza oddziaływania na środowisko165
2018163
2018163
Postanowienie Nr 156/2019163
Zwołanie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych163
Zestawienie ofert161
Informacja o wynikach160
Informacja o jakości wody 2020 rok159
Protokół Nr XII/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 18 lipca 2019r.157
Protokół Nr XIV/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 września 2019r.157
POSTANOWIEPOSTANOWIENIE NR 28/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.151
Sprawozdania za III kwartał 2019149
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa ... 149
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II149
2019147
POSTANOWIENIENR 41/2020Komisarza Wyborczego w Kielcach IIz dnia 15 czerwca 2020 r.146
Obwieszczenie145
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok142
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 czerwca 2020 r.139
INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH O DODATKOWYCH ZGŁOSZENIACH I LOSOWANIACH DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH137
Sprawozdania za I kwartał 2020 r137
Bilanse jednostki136
Sprawozdania za IV kwartał 2019129
Rok 2020126
Protokół Nr XVII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.124
Postanowienie Komisarza Wyborczego124
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92