Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Projekt Zmiany Nr 6 MPZP Miasta Pińczów50
Wycofanie petycji z 08.02.202148
Dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego44
Projekt Zmiany MPZP Sołectwa Włochy44
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Włochy41
Petycja z dnia 1 kwietnia 2021r.41
Petycje 202137
MPZP36
Klub Dziecięcy Nr 1 w Pińczowie35
Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu - Zmiana SUiKZP - kwiecień 202132
Petycja z dnia 19 kwietnia 2021r32
SUIKZP28
Projekt Zmiany Studium27
Sprawozdania za IV kwartał 202024
Przystąpienie do sporządzenia23
Uchwalenie22
Przystąpienie do sporządzenia20
Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany Nr 6 MPZP Miasta Pińczów20
Informacja o jakości wody 2021 rok19
Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany MPZP Sołectwa Włochy19
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok16
Procedura Zmiany Studium15
Bilanse15
Prognoza oddziaływania na środowisko12
20206
20204
20204
20204
20204
20204
Sprawozdania za I kwartał 2021 r3
20203
20203
20203
20202
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92]