Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2598

Data publikacji: 2018-08-01 13:41:26

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków-Chwałowice, odcinek o długości 600 m”

Treść przetargu:

Ogłoszenie nr 597829-N-2018 z dnia 2018-08-01 r.

Gmina Pińczów: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków-Chwałowice, odcinek o długości 600 m”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 


Załączone pliki
SIWZ_Borkow-Chwalowice.pdfSIWZ (SIWZ_Borkow-Chwalowice.pdf - 1765.383 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:43:00 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_Borkow-Chwalowice.doczal nr 1 (Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_Borkow-Chwalowice.doc - 87.552 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:43:31 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_2_podwykonawcy_Borkow-Chwalowice.doczal nr 2 (Zalacznik_nr_2_podwykonawcy_Borkow-Chwalowice.doc - 35.84 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:43:47 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki-udzialu-postepowanie_Borkow_Chwalowice.docxzal. 3 (Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki-udzialu-postepowanie_Borkow_Chwalowice.docx - 25.704 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:44:00 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_4_oswiadczenie-podstawy-wykluczenia_Borkow-Chwalowice.docxzal 4 (Zalacznik_nr_4_oswiadczenie-podstawy-wykluczenia_Borkow-Chwalowice.docx - 28.331 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:44:19 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_4a_oswiadczenie-o-niezaleganiu_Borkow-Chwalowice.docxzal. 4 a (Zalacznik_nr_4a_oswiadczenie-o-niezaleganiu_Borkow-Chwalowice.docx - 24.766 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:44:33 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_5_grupa_kapitalowa_Borkow-Chwalowice.doczal. 5 (Zalacznik_nr_5_grupa_kapitalowa_Borkow-Chwalowice.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:44:45 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob_Borkow-Chwalowice.doczal. 6 (Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob_Borkow-Chwalowice.doc - 80.384 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:44:58 Redaktor: Przemysław Fatyga
zalacznik_nr_7_dok_techniczna_Borkow-Chwalowice.pdfzal.7 (zalacznik_nr_7_dok_techniczna_Borkow-Chwalowice.pdf - 714.109 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:45:12 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_8_kosztorys_ofertowy_Borkow-Chwalowice.pdfzal. 8 (Zalacznik_nr_8_kosztorys_ofertowy_Borkow-Chwalowice.pdf - 196.017 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:45:26 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_10_wzor_umowy_Borkow-Chwalowice.doczal. 10 (Zalacznik_nr_10_wzor_umowy_Borkow-Chwalowice.doc - 188.928 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:46:11 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zalacznik_nr_11_Istotne_postawnowienia_Borkow-Chwalowice.doczal. 11 (Zalacznik_nr_11_Istotne_postawnowienia_Borkow-Chwalowice.doc - 77.312 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:46:24 Redaktor: Przemysław Fatyga
ogloszenie_Borkow_Chwalowice_.docxogłoszenie (ogloszenie_Borkow_Chwalowice_.docx - 30.604 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:50:48 Redaktor: Przemysław Fatyga
zalacznik_nr_9_STWiOR_Borkow-Chwalowice_.pdfzal nr 9 (zalacznik_nr_9_STWiOR_Borkow-Chwalowice_.pdf - 1318.582 KB)
Data publikacji: 2018-08-01 13:54:38 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 149
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-08-01 13:41:26
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-08-01 14:02:49

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl