NAZWA: Urząd Miejski w Pińczowie

RODZAJ: Gmina miejsko-wiejska

ADRES:
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

NIP: 662-00-57-664
REGON: 000523761

KONTAKT:
Telefon 412345100, 412345230
Fax 412345101
Adres e-mailsekretariat@pinczow.com.pl

Burmistrz:
Włodzimierz Badurak
Telefon 412345231

Z-ca Burmistrza:
Marek Zatorski
Telefon 412345232

SEKRETARZ:
Marcin Kozłowski
Telefon 412345260
Adres e-mailmarcin.kozlowski@pinczow.com.pl

SKARBNIK:
Mirosława Wiśniewska
Telefon 412345110

Godziny otwarcia urzędu
od poniedziałku do piątku
7.30-15.30

Druki formularzy podatkowych na 2014 rok obowiązują zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych:
http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19428/legalact/158661/19428/pdfpreview


Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
73 8509 0002 2001 0004 8767 0002
Bank Spółdzielczy w PińczowieRachunek bankowy do wpłat wadium:
89 8509 0002 2001 0004 8767 0005
Bank Spółdzielczy w Pińczowie.