NAZWA: Urząd Miejski w Pińczowie

RODZAJ: Gmina miejsko-wiejska

ADRES:
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

NIP: 662-00-57-664
REGON: 000523761

KONTAKT:
Telefon 412345100, 412345230
Fax 412345101
Adres e-mailsekretariat@pinczow.com.pl

Burmistrz:
Włodzimierz Badurak
Telefon 412345231

Z-ca Burmistrza:
Beata Kita
Telefon 412345232

SEKRETARZ:
Marcin Kozłowski
Telefon 412345233

SKARBNIK:
Mirosława Wiśniewska
Telefon 412345110

Godziny otwarcia urzędu
od poniedziałku do piątku
7.30-15.30

Druki formularzy podatkowych na 2017 rok obowiązują zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXVII/245/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych:
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/201714/Uchwa%C5%82a-XXVII_224_2016

Informujemy, że zmienia się obsługa bankowa.


Z dniem 1 stycznia 2018r. Urząd Miejski w Pińczowie oraz Gminę Pińczów będzie obsługiwał PKO Bank Polski SA.


Nowe rachunki bankowe od 1 stycznia 2018r:


Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)


20 1020 2629 0000 9802 0365 9794


PKO Bank Polski SA.

Rachunek bankowy do wpłat wadium:


65 1020 2629 0000 9502 0365 9810


PKO Bank Polski SA.Stare rachunki bankowe do 31 grudnia 2017r:

Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
73 8509 0002 2001 0004 8767 0002
Bank Spółdzielczy w PińczowieRachunek bankowy do wpłat wadium:
89 8509 0002 2001 0004 8767 0005
Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

ePUAP:   /9ok40vy4jj/skrytka

 

Informujemy, że zmienia się obsługa bankowa.

Z dniem 1 stycznia 2018r. Urząd Miejski w Pińczowie oraz Gminę Pińczów będzie obsługiwał PKO Bank Polski SA.