Aktualne przetargi

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadania p.n.:"Przebudowa i remont budynku biblioteki w Pińczowie"

Zamawiający: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna | Opublikowany: 2017-05-25 09:58:03

zobacz szczegóły»

Gmina Pińczów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamawiający: Gmina Pinczów | Opublikowany: 2017-05-25 09:04:08

zobacz szczegóły»

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0227/16-00 z dnia 20.04.2017r

Zamawiający: Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie | Opublikowany: 2017-05-25 08:26:57

zobacz szczegóły»

Gmina Pińczów: „USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE W ZAKRESIE REMONTÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY PIŃCZÓW” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamawiający: Gmina Pinczów | Opublikowany: 2017-05-18 13:22:50

zobacz szczegóły»

Przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania pn. „Dostawa ekogroszku – Pińczów 2017/2018 w ilości 1550 ton.

Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE | Opublikowany: 2017-05-12 14:47:56

zobacz szczegóły»

znalezionych: 11 na 3 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3   - następna >>>