Aktualne przetargi

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I”

Zamawiający: Gmina Pinczów | Opublikowany: 2018-06-21 15:43:31

zobacz szczegóły»

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Zamawiający: Gmina Pinczów | Opublikowany: 2018-06-21 15:43:35

zobacz szczegóły»

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n." Budowa placu zabaw" w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Zamawiający: Gmina Pinczów | Opublikowany: 2018-06-21 15:43:39

zobacz szczegóły»

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Zamawiający: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie | Opublikowany: 2018-06-21 09:38:31

zobacz szczegóły»

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: "Remont ulicy Podgórze w Pińczowie nr 365066T od km 0+000 do km 0+167, dł. 167,0 mb"

Zamawiający: Gmina Pinczów | Opublikowany: 2018-06-20 12:58:18

zobacz szczegóły»

znalezionych: 28 na 6 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6   - następna >>>